Nepřehlédněte

Nepřehlédněte prosím tyto informace, které se mohou týkat i vašeho kurzu. V případě jakýchkoliv dotazů nám zavolejte

25 a 26.1
Stará Huť a Příbram
Maškarní pouze pro žáky. Dospěláci mají normální hodinu
21.12
společné FOTOGRAFIE z Věnečků
Zaplacené fotky z Věnečků Z/1-5 si můžete vyzvednout na adrese TŠ DD a nebo v lednu na Pokračovacích kurzech 4 a 5.1..