Kurzy Z1, Z2, Z3 Z4 obsazeny, Z5 volný

Přihláška
1

Zvolte konkrétní kurz a vyplňte Závaznou přihlášku níže

Pro kurzy Z1-Z5 – využijte možnost uplatnění slev pro mládež (více informace níže)

2

Pro kurzy Z1-Z5

obdržíte od nás email s potvrzením o rezervaci místa

V květnu vám zašleme informace k platbě školného

Platba
3

Pro kurzy Z1-Z5 – po obdržení informací, proveďte platbu na účet

 

4

Pro kurzy Z1-Z5 – po připsání platby na účet vám zašleme číslo vaší rezervace

5

Pro kurzy Z1-Z5

v září si tuto rezervaci vezměte s sebou na 1. hodinu kurzu, kde vám ji vyměníme za průkazku

Jak se přihlásit

1. Vyplňte Závaznou přihlášku na konkrétní kurz 2. Využijte možnost uplatnění slev (více informace níže) 3. Následně obdržíte email s potvrzením o rezervaci místa 4. Poté vám zašleme informace k platbě školného

Jak zaplatit

1.. Po obdržení informací o zaplacení, proveďte platbu na účet 2. Po připsání platby na účet vám zašleme číslo vaší rezervace 3. V září si tuto rezervaci vezměte s sebou na 1. hodinu kurzu 

Vyhrazujeme si právo na přemístění do jiného tanečního kurzu při naplnění kapacity kurzu a u přihlášek zaplacených po 30.6.

 

Závazná přihláška

Uveďte prosím kontakt na zákonného zástupce
Objednávám stálou průkazku pro rodiče (+1000 Kč /ks)
Přihlašuji se v páru (-300 Kč)
Účastnil jsem se předchozích kurzů Dohnal Dancing (-500 Kč)
Platím pouze zálohu (1500 Kč)

CENA CELKEM

včetně DPH

Platbu proveďte v hotovosti na první hodině kurzu.

Platbu proveďte na účet po obdržení informací.

Poznámky:
Položky označené hvězdičkou musí být vyplněny
Ceny kurzů se mohou v průběhu roku měnit. Konečná cena za kurz bude uvedena v emailu s pokyny pro zahájení kurzu který obdržíte v průběhu dubna.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby taneční školy Dohnal Dancing.

Školné a slevy pro mládež

Vyberte si z našich slev, které platí pro základní kurz mládeže od 1.5. do 30.6. 2024

 

Školné základního kurzu

3 300 Kč

včetně DPH

Základní cena tanečního kurzu                     zahrnuje:                                8 vyučovacích lekcí (2,5 hod),           4 tématické prodloužené (3 hod)       a závěrečný Věneček (5 hod)

Školné základního kurzu

3 000 Kč

včetně DPH

sleva 300 Kč

Pro všechny přihlášené chlapce, kteří zaplatí kurzovné od 1.5 do 31. 6. 2024. Pro všechny dívky a chlapce kteří se přihlásí v páru a zaplatí kurzovné od 1.5 do 31. 6. 2024.

Školné základního kurzu

2 800 Kč

včetně DPH

sleva 500 Kč

Pro všechny chlapce, kteří již absolvovali taneční kurzy v TŠ DD v letech 2022 nebo 2023

Záloha

1 500 Kč

včetně DPH

Záloha školného je možná pro všechny. Doplatek školného prosím uhraďte do 20.8.2024

Gardenka

1000 Kč

včetně DPH

GARDENKA – stálá průkazka pro doprovod, platící na všechny vyučovací lekce a prodloužené. Neplatí na závěrečný Věneček. Ušetříte 30% na vstupném. Tuto průkazku můžete uhradit současně se školným.

Informace a Storno poplatky

Jednotlivé slevy se nesčítají

Slevy platí od 1.5 do 31.6. 2024

Po obdržení informací o platbě v květnu  proveďte úhradu školného převodem na účet. Číslo účtu bude v emailu, VS bude datum narození žáka , do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka

Storno poplatky

Do 31.8. je storno poplatek 25% po 1.9. se kurzovné nevrací.